Op deze pagina kunt u de agenda’s en de lijst van besluiten of notulen van volgende bestuursorganen raadplegen:

- de gemeenteraad
- de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
- het college van burgemeester en schepenen
- het vast bureau (OCMW)

U kunt de informatie raadplegen via de kalender of door een zoekterm in te geven in het zoekvenster (rechts bovenaan deze pagina).

Voor hulp of extra informatie kunt u contact opnemen via gemeente@sint-martens-latem.be of 09 282 17 00.